🖼️ Rap Simulator Game Xây dựng đế chế nhạc Rap

🖼️
  • Phát hành: Airem
  • Rap Simulator là game mô phỏng xây dựng sự nghiệp âm nhạc, trong đó người chơi sẽ vào vai một rapper vừa thành lập phòng thu âm đầu tiên trong một căn hộ cho thuê.
  • windows