🖼️ Alipay cho iOS 10.2 Ứng dụng thanh toán trực tuyến tiện lợi, an toàn

🖼️
  • Phát hành: Alipay
  • Bạn có thể sử dụng Alipay như một nền tảng thanh toán trực tuyến, giúp bạn nạp tiền vào và sử dụng mua sắm ở các trang thương mại điện tử Trung Quốc như Taobao, 1688, Tmall.com...
  • ios Version: 10.2.15

🖼️ Alipay cho Android 10.2 Ứng dụng thanh toán trực tuyến tiện lợi, an toàn

🖼️
  • Phát hành: Alipay
  • Tại Việt Nam, ứng dụng Alipay chủ yếu như một nền tảng thanh toán trực tuyến, giúp bạn nạp tiền vào và sử dụng mua sắm ở các trang thương mại điện tử Trung Quốc như Taobao, 1688, Tmall.com...
  • android Version: 10.2.15.9342