🖼️ Stylebot cho Chrome 2.2 Phần mềm chỉnh sửa CSS miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Ankit Ahuja
  • Stylebot cho Chrome là phần mở rộng CSS cho các nhà phát triển web. Nó giúp bạn tùy chỉnh sự xuất hiện của bất kỳ trang web nào bằng cách chọn các yếu tố và thay đổi phong cách của nó từ trình soạn thảo một cách dễ dàng.
  • windows Version: 2.2