🖼️
  • JIRA Phần mềm quản lý dự án cho nhà phát triển
  • JIRA là phần mềm quản lý công việc vô cùng hữu ích hướng tới người dùng là những nhà phát triển và cho phép quản lý nhiều dự án phát triển phần mềm. Phần mềm được sử dụng bởi nhiều nhóm agile.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hipchat Online Ứng dụng chat nhóm trực tuyến
  • Hipchat Online là ứng dụng chat nhóm đa nền tảng hoạt động trên hầu như tất cả các thiết bị. Đơn giản hơn cả là bạn chỉ cần một tài khoản Hipchat và sử dụng phiên bản web của ứng dụng này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hipchat Ứng dụng chat nhóm miễn phí trên máy tính
  • Hipchat là ứng dụng chat nhóm rất hữu ích với những ai thường xuyên phải làm việc nhóm. Chỉ cần 1 tài khoản trên Hipchat là bạn có thể làm việc với các đồng nghiệp hay học nhóm với bạn bè từ mọi thiết bị.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️