• Công ty: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Website: http://www.molisa.gov.vn
  • Email: tiepnhanykien@molisa.gov.vn
  • Điện thoại: (84-4)62703645
  • Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🖼️
🖼️
🖼️
  • Tổng đài 111 cho iOS Ứng dụng tổng đài 111
  • Tổng đài 111 cho iPhone là kênh tiếp nhận thông tin, bằng chứng, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em thuộc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu