• Công ty: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Website: http://www.molisa.gov.vn
 • Email: tiepnhanykien@molisa.gov.vn
 • Điện thoại: (84-4)62703645
 • Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

🖼️ Tổng đài 111 cho Android 1.1 Ứng dụng Tổng đài 111

🖼️
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Tổng đài 111 cho Android là ứng dụng bảo vệ trẻ em cho phép báo cáo và phản hồi về các trường hợp nghi vấn xâm hại trẻ em.
 • android Version: 1.1.14
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ Tổng đài 111 cho iOS Ứng dụng oTổng đài 111

🖼️
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Tổng đài 111 cho iPhone là kênh tiếp nhận thông tin, bằng chứng, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em thuộc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em.
 • ios

🖼️ Cổng thông tin điện tử về Liệt sỹ Tra cứu thông tin về danh tính Liệt sỹ, mộ và Nghĩa trang Liệt sỹ

🖼️
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Cổng thông tin điện tử về Liệt sỹ, mộ Liệt sỹ và Nghĩa trang Liệt sỹ là sản phẩm của sự hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cổng thông tin điện tử này sẽ giúp tìm kiếm, tra cứu và cung cấp các thông tin có liên quan tới các Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 195