🖼️ Before We Leave Game xây thành phố trong vũ trụ bao la

🖼️
  • Phát hành: Balancing Monkey Games
  • Before We Leave là game mô phỏng xây thành phố nhẹ nhàng, thư giãn trong 1 góc ấm cúng của thế giới do chúng ta làm chủ. Phiêu lưu khám phá và tái thiết nền văn minh trong vũ trụ này.
  • windows