🖼️ iStartMenu 1.1 Thêm Start Menu cho Windows 8

🖼️
 • Phát hành: Candysoft
 • iStartMenu là một ứng dụng đơn giản giúp bạn mang nút Start quay trở lại Windows 8.
 • windows Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 603

🖼️ CopyToy 9.0 Sao chép dữ liệu từ iPod vào máy tính

🖼️
 • Phát hành: CandySoft
 • CopyToy là một công cụ hữu hiệu dành cho người dùng Windows, giúp họ quản lý iPhone, iPad và iPod của mình. Với nó, bạn có thể dễ dàng sao chép dữ liệu từ iPod sang máy tính trong khi iTunes không hỗ trợ.
 • windows Version: 9.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 726