🖼️
🖼️
  • CopyToy Sao chép dữ liệu từ iPod vào máy tính
  • CopyToy là một công cụ hữu hiệu dành cho người dùng Windows, giúp họ quản lý iPhone, iPad và iPod của mình. Với nó, bạn có thể dễ dàng sao chép dữ liệu từ iPod sang máy tính trong khi iTunes không hỗ trợ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu