🖼️ Dmail cho Chrome 1.2 Hủy email đã gửi

🖼️
  • Phát hành: Dmail
  • Dmail cho Chrome là plugin cho phép gửi và quan trọng hơn là không gửi những email một cách an toàn từ Gmail trên trình duyệt Google Chrome của bạn. Nói cách khác với Dmail bạn có toàn quyền kiểm soát email của mình và hủy bỏ (thu hồi) nó bất cứ lúc nào, dù nó đã được gửi đi.
  • windows Version: 1.2.4
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 15.622