🖼️ Desktop Fay 3.2 Ứng dụng trợ lý ảo cho máy tính văn phòng

🖼️
  • Phát hành: Dmitry Kozhinov
  • Desktop Fay được thiết kế như một cô thư ký “ảo”, có thể đảm nhận một số công việc của bạn như: checkmail mõi khi có email mới giúp bạn, có thể thiết lập thời gian biểu để chương trình nhắc nhở...
  • windows Version: 3.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.888