🖼️ east-tec Eraser 2015 12.2 Bảo mật dữ liệu cá nhân khi duyệt web

🖼️
 • Phát hành: EAST Technologies
 • east-tec Eraser 2015 là một chương trình giúp bảo vệ các dữ liệu cá nhân và tăng tính an toàn trong quá trình duyệt web của người dùng. Công cụ này sẽ xóa bỏ tận gốc mọi dữ liệu không cần thiết trên máy tính mà không cần sự chấp thuận.
 • windows Version: 12.2.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 117

🖼️ East-Tec Eraser 2014 11 Tiện ích xóa dữ liệu an toàn

🖼️
 • Phát hành: EAST Technologies
 • east-tec Eraser 2014 là một phần mềm hữu ích được thiết kế để giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân, tính riêng tư trực tuyến và ngoại tuyến của mình bằng cách xóa tất cả tập tin mà lưu trữ bằng chứng về các hoạt động máy tính và Internet của bạn.
 • windows Version: 11
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.650

🖼️ East-Tec Eraser 2013 10.2 Phần mềm bảo vệ thông tin cá nhân

🖼️
 • Phát hành: EAST Technologies
 • East-Tec Eraser 2013 sẽ bảo vệ quyền riêng tư, danh tính và các thông tin quan trọng khác của người dùng. Phần mềm này cũng loại bỏ tất cả các bản ghi hoạt động trên máy và trực tuyến của bạn.
 • windows Version: 10.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 301

🖼️ East-Tec DisposeSecure 5.0 Tiện ích dọn dẹp dữ liệu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: EAST Technologies
 • east-tec DisposeSecure là một ứng dụng hoàn hảo được thiết kế để giúp bạn xóa hoàn toàn dữ liệu từ ổ cứng trong máy tính cũ mà bạn hoặc công ty của bạn bán lại, tặng hoặc thải.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.244

🖼️ east-tec SafeBit 2.0 Tiện ích mã hóa và ẩn tập tin

🖼️
 • Phát hành: East Technologies
 • east-tec SafeBit là một phần mềm mã hóa ổ đĩa mạnh mẽ và giải pháp hoàn hảo để bảo vệ dữ liệu của bạn nhằm chống lại khả năng bị truy cập trái phép và rò rỉ thông tin.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

🖼️ East Tec Eraser

🖼️
 • Phát hành: EAST Technologies
 • East-Tec Eraser là tiện ích hữu hiệu bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư, chương trình có thể gỡ bỏ tất cả vết tích của máy tính của bạn khi hoạt động online bằng chức năng East-Tec Eraser.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 935