🖼️ Event Log Explorer 4.9 Theo dõi và phân tích các sự kiện được ghi lại trong an ninh

🖼️
 • Phát hành: FSPro Labs
 • Event Log Explorer 4.9 là một giải pháp phần mềm hiệu quả để xem, theo dõi và phân tích các sự kiện được ghi lại trong an ninh, hệ thống, ứng dụng.
 • windows Version: 4.9
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 813

🖼️ Lock My PC 4.9 Phần mềm khóa máy tính

🖼️
 • Phát hành: FSPro Labs
 • Lock My PC là một phần mềm khóa máy tính nhanh khi bạn phải tạm thời đi đâu đó trong một thời gian ngắn. Bạn có thể khóa PC với phím nóng hay từ thanh hệ thống
 • windows Version: 4.9.5
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.323

🖼️ Hide Folders 5.4 Ẩn, khóa và cài đặt mật khẩu bảo vệ thư mục

🖼️
 • Phát hành: FSPro Labs
 • Hide Folders là một chương trình giúp người dùng ẩn, khóa và cài đặt mật khẩu bảo vệ thư mục hoặc tập tin của mình khỏi người dùng khác.
 • windows Version: 5.4
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.454

🖼️ My Lockbox 2.8 Ẩn, khoá và bảo vệ mật khẩu các thư mục trên máy tính

🖼️
 • Phát hành: FSPro Labs
 • Có nhiều cách khác nhau để bảo mật dữ liệu trong máy tính. Tuy nhiên, đối với phần mềm My LockBox thì công việc bảo mật sẽ trở nên tiện lợi, an toàn và dễ sử dụng hơn.
 • windows Version: 2.8.2
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.047

🖼️ Access Boss 3.2 Công cụ giới hạn thời gian truy cập máy tính

🖼️
 • Phát hành: FSPro Labs
 • Access Boss là công cụ kiểm soát thời gian và quản lý truy cập mạnh mẽ, với chức năng hỗ trợ bạn giới hạn thời gian khi một nhóm người sử dụng nào đó được phép đăng nhập và sử dụng máy tính nội bộ hay hệ thống mạng.
 • windows Version: 3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 132

🖼️ Hide Folders 2012 4.0 Ẩn, khóa, và bảo vệ thư mục bằng mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: FSPro Labs
 • Hide Folders 2012 là ứng dụng tiên tiến cho phép bạn bảo vệ toàn bộ thông tin cá nhân trên ổ cứng của mình bằng mật khẩu riêng biệt.
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.091