🖼️ Three Kingdoms: Age of Machines cho Android 1.2 Game Robot Tam Quốc thẻ bài cực hay trên Android

🖼️
  • Phát hành: Game94
  • Three Kingdoms: Age of Machines (tên Việt hóa là Robot Tam Quốc) là game chiến lược thẻ bài Tam Quốc chính tông, hoàn toàn dựa vào nuôi dưỡng thẻ bài, sắp xếp trận pháp, vận dụng mưu lược để phân thắng bại.
  • android Version: 1.2.6
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.019