🖼️ Downwell cho iOS 1.0 Game phiêu lưu đồ họa cổ điển siêu lôi cuốn

🖼️
  • Phát hành: GHI Media
  • Downwell là một game hành động casual sở hữu đồ họa pixel cổ điển như trên các máy 4 nút thời xưa nhưng có gameplay vô cùng hấp dẫn. Bạn sẽ điều khiển nhân vật của mình đi sâu xuống giếng, tránh chướng ngại và tiêu diệt quái vật.
  • ios Version: 1.0.63