🖼️ Rolando: Royal Edition cho iOS 1.02 Game hành động đi cảnh hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: HandCircus
  • Game phiêu lưu giải đố cổ điển Rolando đã quay trở lại và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hành trình hộ tống nhà vua đến nơi an toàn của đội lính Rolando sẽ được tiếp tục trong Rolando: Royal Edition for iOS.
  • ios Version: 1.02