Chinese Calendrics

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 560
  • Lượt tải: 552
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Giới thiệu

Chinese Calendrics là chương trình có thể cho bạn biết trước về năm mới sắp tới của Trung Quốc và chuyển đổi ngày tháng theo lịch Trung Quốc và Châu Âu.

Nó là công cụ hữu hiệu dành cho những nghiên cứu về lịch Trung Quốc với tính năng cung cấp chính xác thời gian hoạt động của mặt trăng và mặt trời.

Chương trình này có thể được sử dụng cho tất cả 3 loại lịch âm của Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc đơn giản bằng cách chọn một quốc gia bạn cần xem.

Chinese Calendrics

Chinese Calendrics có thể được dùng để:

• Cập nhật ngày tháng hiện tại của lịch Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc.

• Chuyển đổi giữa ngày tháng lịch âm, lịch dương theo lịch Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc .

• Tính toán ngày đầu năm mới.

• Xác định ngày tháng đầu của phương Tây theo lịch âm của Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc

• Tìm ngày tháng theo phương Tây tương ứng với ngày lễ (như ngày sinh nhật) của lịch Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc.

• Xem lại ngày tháng trước/sau đó.

• Tính toán chu kỳ của Mặt Trăng tại bất kỳ thời gian nào trong khoảng 6000 năm.

• Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi kinh độ tham chiếu (105°, 120° hoặc 135° E).

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.