🖼️
  • FL Studio Phần mềm tạo beat chuyên nghiệp
  • FL Studio 20.8.3 là một trong những phần mềm làm nhạc chuyên nghiệp nhất hiện nay. FL Studio cho phép người dùng trộn, thay đổi cường độ, thời gian, cũng như cắt ghép nhạc nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 4 226 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Image-Line Remote cho Android Bộ điều khiển MIDI ảo cho FL Studio trên Android
  • Image-Line Remote (IL Remote) là ứng dụng miễn phí cho phép người dùng sử dụng các kết nối WiFi để điều khiển từ xa phần mềm FL Studio và Deckadance 2 trên desktop. Sau khi được cài đặt trên thiết bị, IL Remote hoạt động như một bộ điều khiển MIDI ảo dựa trên các cử chỉ chạm.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️