🖼️
 • Subtitle Mechanic

  Đồng bộ phụ đề video nhanh chóng
 • Subtitle Mechanic là một ứng dụng gọn nhẹ được thiết kế với mục tiêu trọng tâm duy nhất là giúp người dùng thay đổi thời gian hiển thị cho phụ đề của họ, hay nói cách khác Subtitle Mechanic là ứng dụng đồng bộ hóa phụ đề mạnh mẽ.
 • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu
🖼️
 • ScreenBlur

  Tiện ích khóa màn hình miễn phí
 • ScreenBlur là một giải pháp phần mềm khóa màn hình mạnh mẽ và miễn phí giúp ngăn chặn những người có ý đồ xấu truy cập vào máy tính của bạn.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Subtitle Auto Editor

  Chương trình biên tập phụ đề
 • Subtitle Auto Editor là chương trình biên tập phụ đề, hỗ trợ văn bản, phụ đề định dạng HTML và XML. Bạn có thể thay thế các từ hoặc chữ cái trong các tập tin văn bản bằng cách sử dụng Auto Subtitle Editor.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • InDeep File List Maker

  Phần mềm tạo danh sách tập tin
 • InDeep File List Maker là phần mềm tạo danh sách tập tin, có thể tìm kiếm tên tập tin và thư mục trong danh sách tập tin được tạo ra từ bất kỳ phiên bản nào trước đó, khi danh sách được lưu dưới định dạng văn bản đơn giản.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • InDeep Notes

  Tạo và quản lý các ghi chú văn bản
 • nDeep Notes là một chương trình nhỏ và dễ sử dụng giúp bạn tạo và quản lý các ghi chú văn bản một cách dễ dàng. Ngoài ra, ứng dụng đi kèm với tính năng tự động Save, trong khi cũng cung cấp hỗ trợ Unicode.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • CSlide

  Tìm file jpg trong thư mục
 • CSlide hiển thị tất cả hình ảnh JPG được tìm thấy trong một folder (bao gồm cả folder phụ) theo thứ tự 1 ảnh hoặc ngẫu nhiên.
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu