🖼️ Subtitle Mechanic 2.0 Đồng bộ phụ đề video nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • Subtitle Mechanic là một ứng dụng gọn nhẹ được thiết kế với mục tiêu trọng tâm duy nhất là giúp người dùng thay đổi thời gian hiển thị cho phụ đề của họ, hay nói cách khác Subtitle Mechanic là ứng dụng đồng bộ hóa phụ đề mạnh mẽ.
 • windows Version: 2.0.0
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 196

🖼️ ScreenBlur 1.3 Tiện ích khóa màn hình miễn phí

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • ScreenBlur là một giải pháp phần mềm khóa màn hình mạnh mẽ và miễn phí giúp ngăn chặn những người có ý đồ xấu truy cập vào máy tính của bạn.
 • windows Version: 1.3.0.25
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 811

🖼️ Subtitle Auto Editor 4.0 Chương trình biên tập phụ đề

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • Subtitle Auto Editor là chương trình biên tập phụ đề, hỗ trợ văn bản, phụ đề định dạng HTML và XML. Bạn có thể thay thế các từ hoặc chữ cái trong các tập tin văn bản bằng cách sử dụng Auto Subtitle Editor.
 • windows Version: 4.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 588

🖼️ InDeep File List Maker 1.2 Phần mềm tạo danh sách tập tin

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • InDeep File List Maker là phần mềm tạo danh sách tập tin, có thể tìm kiếm tên tập tin và thư mục trong danh sách tập tin được tạo ra từ bất kỳ phiên bản nào trước đó, khi danh sách được lưu dưới định dạng văn bản đơn giản.
 • windows Version: 1.2.5
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 813

🖼️ InDeep Notes 2.0 Tạo và quản lý các ghi chú văn bản

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • nDeep Notes là một chương trình nhỏ và dễ sử dụng giúp bạn tạo và quản lý các ghi chú văn bản một cách dễ dàng. Ngoài ra, ứng dụng đi kèm với tính năng tự động Save, trong khi cũng cung cấp hỗ trợ Unicode.
 • windows Version: 2.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 588

🖼️ Exact Duplicate Finder 0.9 Tìm kiếm và xóa file trùng

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • Exact Duplicate Finder là ứng dụng được thiết kế để giúp bạn tìm và xóa các tập tin giống hệt nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows Version: 0.9.6.17
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.202

🖼️ CSlide 1.0 Tìm file jpg trong thư mục

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • CSlide hiển thị tất cả hình ảnh JPG được tìm thấy trong một folder (bao gồm cả folder phụ) theo thứ tự 1 ảnh hoặc ngẫu nhiên.
 • windows Version: 1.0.3
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 838