🖼️ MailTime cho Android 0.3 Quản lý email thông minh trên Android

🖼️
  • Phát hành: MailTime
  • MailTime for Android là ứng dụng quản lý email thông minh, cho phép người dùng gửi tin nhắn nhanh, đồng thời đồng bộ dữ liệu với nhiều dịch vụ email khác như Gmail, iCloud, Yahoo, Outlook và nhiều hơn nữa. MailTime chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 0.3.5

🖼️ MailTime cho iOS 2.0 Quản lý nhiều tài khoản Email trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: MailTime
  • MailTime for iOS là ứng dụng Email Client thay thế cho Gmail, Outlook, AOL và Yahoo! Mail - tất cả trong cùng một trình quản lý thư điện tử nhỏ gọn và miễn phí trên iPhone.
  • ios Version: 2.0.2