🖼️ 2 Pic 12.3 Ứng dụng ghép ảnh miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Moor Computer Productions
  • 2 Pic là ứng dụng nhỏ gọn cho phép bạn thực hiện các hoạt động chỉnh sửa ảnh khác nhau trên hai hình ảnh cùng một lúc. 2 PIC có rất nhiều tính năng như: chỉnh màu sắc, ánh sáng, thêm hiệu ứng, văn bản, lồng hai ảnh vào nhau, làm mờ...
  • windows Version: 12.3.2
  • Đánh giá: 38
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 58.362