🖼️ 2 Pic 12.3 Ứng dụng ghép ảnh miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Moor Computer Productions
  • 2 Pic là ứng dụng nhỏ gọn cho phép bạn thực hiện các hoạt động chỉnh sửa ảnh khác nhau trên hai hình ảnh cùng một lúc, bao gồm chỉnh màu sắc, ánh sáng, thêm hiệu ứng, text, lồng ảnh, làm mờ...
  • windows Version: 12.3.2
  • Đánh giá: 38
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 58.392