🖼️ Deep Nostalgia Phục chế và tạo chuyển động cho ảnh cũ

🖼️
 • Phát hành: myheritage
 • Deep Nostalgia là một công nghệ chỉnh sửa ảnh đặc biệt có tính năng giống PhotoMirage, giúp tạo ra các chuyển động cho ảnh của các thành viên trong gia đình bạn.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 114

🖼️ MyHeritage cho Android Ứng dụng phục chế ảnh cũ và tạo ảnh động từ ảnh tĩnh

🖼️
 • Phát hành: MyHeritage
 • MyHeritage là ứng dụng lập gia phả cho phép người dùng xây dựng một cây gia đình. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng phục chế ảnh cũ, biến ảnh tĩnh thành ảnh động thú vị.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

🖼️ MyHeritage cho iOS 5.8 Ứng dụng biến ảnh tĩnh thành ảnh động

🖼️
 • Phát hành: MyHeritage
 • MyHeritage là ứng dụng cho bạn xây dựng cây phả hệ của gia đình mình. Đồng thời đây cũng là một app chỉnh sửa ảnh, giúp biến ảnh tĩnh thành ảnh động với công cụ Deep Nostalgia.
 • ios Version: 5.8.4

🖼️ Family Tree Builder Phần mềm phả hệ

🖼️
 • Phát hành: MyHeritage
 • Family Tree Builder là phần mềm phả hệ cho hệ điều hành Windows. Hiển thị theo dạng hình cây với các thông tin, hình ảnh và tài liệu về các thành viên trong gia đình, cho thấy mọi người có liên quan như thế nào với nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.824