🖼️ Cooking Voyage cho Android 1.6 Game mô phỏng nấu ăn và trang trí du thuyền

🖼️
  • Phát hành: Newvoy Games
  • Trong game Cooking Voyage, nhiệm vụ của bạn là cung cấp thực phẩm cho các khách hàng đang đói bụng trong nhà hàng, và trang trí du thuyền độc đấo của riêng mình.
  • android Version: 1.6.15+50bbc8a

🖼️ Cooking Voyage cho iOS 1.5 Game nấu ăn và trang trí du thuyền hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Newvoy Games
  • Cooking Voyage là game mô phỏng nấu ăn quản lý thời gian, cho bạn trải nghiệm nấu ăn điên cuồng đồng thời có nhiệm vụ trang trí cho chiếc du thuyền của riêng mình.
  • ios Version: 1.5.4