🖼️ Ogni Free Folder Locker & Hider Tạo mật khẩu thư mục, ẩn dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: Ognilab
  • Ogni Free Folder Locker & Hider là một ứng dụng tiện ích được thiết kế để giúp bạn khóa và ẩn bất kỳ thư mục nào bạn muốn. Điều này là cần thiết để đảm bảo sự bảo mật của bất kỳ thư mục tránh sự tò mò của người dùng khác.
  • windows
  • Đánh giá: 35
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 113.432