🖼️
 • OrgPassword
 • OrgPassword 3.4 là tất cả những gì bạn cần để giữ kín những thông tin cá nhân với độ an toàn hoàn hảo. Chương trình cung cấp các hạng mục, mỗi hạng mục có mục đích giữ những loại thông tin xác định vì thế bạn có thể tìm những gì mình cần một cách chính xá
 • Xếp hạng: 4 · 7 Phiếu bầu
🖼️
 • OrgScheduler LAN
 • OrgScheduler LAN 6.8 là hệ thống lập lịch hữu ích trên mạng. Cách dễ dàng cho mọi người có bộ lập lịch trên mạng trong vài phút. OrgScheduler LAN đưa ra cho bạn một giải pháp mạng ít tốn chi phí để chia sẻ kế hoạch trong nhóm làm việc của bạn.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ABC Birthday Reminder
 • Hàng ngày bạn có bao nhiều việc phải làm, những cuộc họp, họp mặt, sinh nhật...đôi khi bạn không thể nhớ hết được. Điều này nhiều khi dẫn đến những rắc rối, phiền toái không đáng có cho bạn. Hãy để ABC Birthday Reminder nhớ giùm bạn những công việc này.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sports Rental Calendar for Workgroup
 • Đây là một phiên bản mới cập nhât của Sports Rental Calendar với đầy đủ các đặc điểm của phiên bản chuẩn nhưng lại có thêm những chức năng mới giúp chia sẻ dữ liệu trong khoảng thời gian xử lý thông tin thông qua hệ thống. Sports Rental Calendar được thiế
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Gantt Chart for Workgroup
 • Gantt Chart for Workgroup là một chương trình hiện đại và rất dễ sử dụng với các tính năng chia sẻ dữ liệu trực tuyến.
 • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • OrgCourier for Workgroup
 • OrgCourier for Workgroup là một phiên bản của OrgCourier, với tất cả các tính năng của phiên bản chuẩn, nhưng với các khả năng phụ để có thể chia sẻ dữ liệu tại thời điểm thực qua mạng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • School Calendar for Workgroup
 • School Calendar là lịch dành cho giáo viên, học sinh từ trung học tới đại học, cho phép họ theo dõi lịch học các môn học và những việc phải làm, sắp xếp việc học hành hiệu quả hơn.
 • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Comfy Hotel Reservation for Workgroup
 • Comfy Hotel Reservation giúp quản lý và đăng kí giúp các khách sạn, căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách… Hệ thống này có khả năng mở rộng và được thiết kế để nhằm tăng tính linh hoạt và đa dạng hóa các lựa chọn.
 • Xếp hạng: 2 · 1 Phiếu bầu