🖼️ Advanced File Security 4.04 Tiện ích mã hóa và bảo mật dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: Osborn Software
  • Advanced File Security là một giải pháp hữu hiệu giúp bạn bảo vệ các dữ liệu quan trọng nhất của mình rất hiệu quả. Nhờ tích hợp khả năng mã hóa và chia nhỏ tập tin, thông tin của bạn sẽ được giữ an toàn và riêng tư bất cứ lúc nào.
  • windows Version: 4.04