🖼️ Bushido Saga cho Android 1.0 Game samurai chặt chém đặc sắc trên Android

🖼️
  • Phát hành: Pandora Game
  • Bushido Saga là game hành động chặt chém mới dành cho nền tảng Android. Trong game, người chơi sẽ hóa thân thành một samurai, phát hiện ra âm mưu độc ác của lực lượng bóng tối và sẽ chiến đấu để kẻ thù không đạt được mục đích.
  • android Version: 1.0.7