🖼️ Powder Hound Snowball Madness cho iOS 1.07 Game chú chó trượt tuyệt cực hay cho ngày lạnh

🖼️
  • Phát hành: PowderHoundApp
  • Trong game Powder Hound Snowball Madness, bạn điều khiển chú chó trượt tuyết thật điệu nghệ, tránh những quả cầu tuyết khủng khiếp từ con robot điên và xuống chân núi an toàn.
  • ios Version: 1.07