🖼️ Sticky Notes cho Chrome 1.17 Ứng dụng ghi chú cá nhân trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: ProWebJect
  • Sticky Notes cho Chrome là ứng dụng tạo ghi chú cá nhân rất tiện ích cho người dùng trình duyệt Google Chrome. Nếu bạn không muốn cài phần mềm Sticky Notes trên máy tính thì có thể sử dụng tiện ích nhỏ gọn này.
  • windows Version: 1.17.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 689