🖼️
 • CorelDraw Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu từ file *.cdr
 • CorelDraw Repair Toolbox là công cụ mạnh mẽ dùng để hỗ trợ bạn khôi phục dữ liệu từ các file *.cdr bị hỏng trong bộ chỉnh sửa đồ họa CorelDraw. Chương trình này còn có thể đọc file bị lỗi và xuất dữ liệu trực tiếp sang một bản CorelDraw mới.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DWG Repair Toolbox Khôi phục file *.DWG
 • AutoCAD Repair Toolbox là công cụ hữu hiệu để khôi phục các file *.DWG có chứa dữ liệu đồ họa AutoCAD bị hư hại. Chương trình này còn có thể đọc và xuất dữ liệu đã khôi phục trực tiếp ra một bản AutoCAD mới.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Word Repair Toolbox Khôi phục file Word bị lỗi
 • Word Repair Toolbox là chương trình dùng để khôi phục văn bản từ các file Microsoft Word có định dạng *.doc, *.docx, *.dot, *.dotx và file Rich Text có định dạng *.rtf bị lỗi.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PDF Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu trong file PDF
 • PDF Repair Toolbox là chương trình hữu hiệu để hỗ trợ người sử dụng trong việc khôi phục dữ liệu trong các file Adobe Acrobat PDF bị lỗi, không đọc được. Nó có thể đọc các file PDF và lưu trữ tất cả thông tin đã khôi phục sang một file mới.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Project Repair Toolbox Khôi phục file *.mpp của Microsoft Project bị lỗi
 • Project Repair Toolbox là chương trình hữu hiệu được dùng để hỗ trợ bạn khôi phục các file *.mpp Microsoft Project bị lỗi. Nó còn có thể đọc và phân tích những file bị hư hại đó rồi xuất trực tiếp dữ liệu đã khôi phục ra Microsoft Project.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Outlook Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu Outlook bị hỏng
 • Outlook Repair Toolbox là công cụ hỗ trợ bạn khôi phục thông tin và dữ liệu từ các file *.PST và *.OST của Microsoft Outlook bị hỏng. Ngoài ra, công cụ còn cho phép bạn thực hiện chuyển đổi từ file *.OST sang định dạng *.PST.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
Có tất cả 20 phần mềm.