🖼️ CorelDraw Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu từ file *.cdr

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • CorelDraw Repair Toolbox là công cụ mạnh mẽ dùng để hỗ trợ bạn khôi phục dữ liệu từ các file *.cdr bị hỏng trong bộ chỉnh sửa đồ họa CorelDraw. Chương trình này còn có thể đọc file bị lỗi và xuất dữ liệu trực tiếp sang một bản CorelDraw mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.632

🖼️ DWG Repair Toolbox Khôi phục file *.DWG

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • AutoCAD Repair Toolbox là công cụ hữu hiệu để khôi phục các file *.DWG có chứa dữ liệu đồ họa AutoCAD bị hư hại. Chương trình này còn có thể đọc và xuất dữ liệu đã khôi phục trực tiếp ra một bản AutoCAD mới.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.539

🖼️ Zip Repair Toolbox Khôi phục file từ lưu trữ WinZip

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Zip Repair Toolbox là công cụ mạnh mẽ nhất dùng để hỗ trợ bạn trong việc trích xuất và lưu trữ các file từ lưu trữ ZIP bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 574

🖼️ SQL Server Repair Toolbox Khôi phục database của SQL

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • SQL Server Repair Toolbox là công cụ mạnh mẽ để khôi phục các cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.244

🖼️ Word Repair Toolbox Khôi phục file Word bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Word Repair Toolbox là chương trình dùng để khôi phục văn bản từ các file Microsoft Word có định dạng *.doc, *.docx, *.dot, *.dotx và file Rich Text có định dạng *.rtf bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.903

🖼️ PDF Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu trong file PDF

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • PDF Repair Toolbox là chương trình hữu hiệu để hỗ trợ người sử dụng trong việc khôi phục dữ liệu trong các file Adobe Acrobat PDF bị lỗi, không đọc được. Nó có thể đọc các file PDF và lưu trữ tất cả thông tin đã khôi phục sang một file mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.700

🖼️ RAR Repair Toolbox Khôi phục file từ lưu trữ WinRAR

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • RAR Repair Toolbox là công cụ dùng để trích xuất các file từ lưu trữ WinRAR và lưu trữ chúng ra đĩa.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.280

🖼️ Photoshop Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu từ các file định dạng *.PSD

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Photoshop Repair Toolbox là công cụ mạnh mẽ được dùng để khôi phục dữ liệu từ các file định dạng *.PSD bị lỗi trong chương trình chỉnh sửa đồ họa Adobe Photoshop.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.098

🖼️ Project Repair Toolbox Khôi phục file *.mpp của Microsoft Project bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Project Repair Toolbox là chương trình hữu hiệu được dùng để hỗ trợ bạn khôi phục các file *.mpp Microsoft Project bị lỗi. Nó còn có thể đọc và phân tích những file bị hư hại đó rồi xuất trực tiếp dữ liệu đã khôi phục ra Microsoft Project.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.066

🖼️ PowerPoint Repair Toolbox Khôi phục file PowerPoint bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • PowerPoint Repair Toolbox là công cụ hữu hiệu được thiết kế để khôi phục các bài thuyết trình Microsoft PowerPoint trong định dạng file *.ppt, *.pptx bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.426

🖼️ Outlook Express Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu từ các file *.DBX

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Outlook Express Repair Toolbox là công cụ hữu hiệu để giúp người sử dụng trong quá trình khôi phục dữ liệu từ các file *.DBX trong chương trình Microsoft Outlook Express.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 779

🖼️ Outlook Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu Outlook bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Outlook Repair Toolbox là công cụ hỗ trợ bạn khôi phục thông tin và dữ liệu từ các file *.PST và *.OST của Microsoft Outlook bị hỏng. Ngoài ra, công cụ còn cho phép bạn thực hiện chuyển đổi từ file *.OST sang định dạng *.PST.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 938
Có tất cả 20 phần mềm.