🖼️ BlackBerry Link 1.2 Đồng bộ dữ liệu giữa Blackberry 10 và PC

🖼️
 • Phát hành: Research In Motion
 • BlackBerry Link là một ứng dụng hoàn hảo giúp người dùng chuyển đổi dữ liệu giữa BlackBerry 10 và máy tính của mình rất chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • windows Version: 1.2.0.52
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.011

🖼️ BlackBerry Media Sync

🖼️
 • Phát hành: Research In Motion
 • Đồng bộ hóa các file nhạc iTunes với điện thoại thông minh BlackBerry. BlackBerry Media Sync giúp bạn nhận âm nhạc nhanh chóng và dễ dàng hơn...
 • blackberry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 857

🖼️ BlackBerry App World

🖼️
 • Phát hành: Research In Motion
 • BlackBerry App World của RIM không phải là nơi bạn thực hiện công việc duy nhất là tải các ứng dụng về điện thoại thông minh BlackBerry, đây còn là ứng dụng thuận tiện nhất. Có một số thuận lợi khi sử dụng App World.
 • windows
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.688