🖼️ Unsticker Me 1.0 Ẩn các sticker trên Facebook

🖼️
  • Phát hành: Rodney Folz
  • Unsticker Me là ứng dụng ẩn sticker Facebook trong các bình luận, giúp bạn tập trung hơn vào các nội dung được đăng tải.
  • windows Version: 1.0

🖼️ Reaction Packs for Facebook 1.1 Thay đổi biểu tượng Reactions trên Facebook

🖼️
  • Phát hành: Rodney Folz
  • Reaction Packs for Facebook là ứng dụng thú vị giúp thay biểu tượng cảm xúc trong Reactions (những hình ảnh mở rộng của nút Like Facebook) bằng những hình ảnh Pokemon, Donal Trump hoặc nhiều gói hình ảnh thú vị khác.
  • windows Version: 1.1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 243