🖼️ Block Websites Buddy 4.3 Ứng dụng chặn website hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Scorpio Software
 • Block Websites Buddy là một ứng dụng hữu hiệu được phát triển để giúp người dùng chặn một số trang web nhất định trên các trình duyệt web phổ biến.
 • windows Version: 4.3
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.868

🖼️ Remove Toolbar Buddy 6.1 Gỡ bỏ toolbar và add-on khỏi IE

🖼️
 • Phát hành: Scorpio Software
 • Remove Toolbar Buddy là một ứng dụng hữu ích giúp bạn loại bỏ các thanh công cụ và những mục không mong muốn khác khỏi trình duyệt Internet Explorer.
 • windows Version: 6.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

🖼️ Lazy Web Search 2.0 Tìm kiếm không cần gõ từ khóa

🖼️
 • Phát hành: Scorpio Software
 • Thông thường, khi bạn cần tìm một thông tin nào đó trên Internet thì bạn phải gõ một từ khóa (có liên quan đến thông tin đó) vào thanh công cụ tìm kiếm của trình duyệt Web.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.221