🖼️ SoftAmbulance Outlook Recovery 3.41 Phục hồi dữ liệu cho Microsoft Outlook

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • Outlook Recovery là công cụ hữu dụng cho phép người dùng dễ dàng khôi phục lại cơ sở dữ liệu của Microsoft Outlook trong khi vẫn đảm bảo sửa chữa những hư hỏng khác khi được yêu cầu.
 • windows Version: 3.41

🖼️ SoftAmbulance Live Mail Recovery Khôi phục database của Live Mail

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance Live Mail Recovery là công cụ tự động khôi phục database của Outlook Express, Windows Vista Mail và Live Mail.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

🖼️ SoftAmbulance Email Recovery Khôi phục database email

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance Email Recovery là công cụ khôi phục tin nhắn cá nhân và database email cho hàng loạt sản phẩm. Công cụ tự động khôi phục và sửa database email lớn nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 109

🖼️ SoftAmbulance MySQL Recovery Khôi phục database của MySQL

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance MySQL Recovery là công cụ cho phép quản trị cơ sở dữ liệu lấy lại dữ liệu database bị xóa hoặc hỏng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 141

🖼️ SoftAmbulance Office Recovery Khôi phục tài liệu Office bị xóa

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance Office Recovery là công cụ khôi phục tài liệu bị xóa ngay cả khi ổ cứng bị hỏng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

🖼️ SoftAmbulance MS-SQL Recovery Khôi phục database MS SQL

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance MS-SQL Recovery là công cụ cho phép quản trị khôi phục database từ ổ đĩa bị format, hỏng, không thể truy cập được.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 141

🖼️ SoftAmbulance Photo Undelete Khôi phục hình ảnh bị xóa

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance Photo Undelete là công cụ không thể thiếu với bất kỳ nhiếp ảnh gia, nó giúp bạn khôi phục những hình ảnh tiên tiến kết hợp với giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 317

🖼️ SoftAmbulance Word Recovery Khôi phục tài liệu Word

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance Word Recovery giúp bạn khôi phục dữ liệu từ bất kỳ phương tiện truyền thông và xử lý đặc biệt với các tài liệu Microsoft Word.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 153

🖼️ SoftAmbulance Uneraser Khôi phục tập tin từ phương tiện lưu trữ

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • Uneraser là công cụ khôi phục tất cả các loại tập tin từ các loại phương tiện lưu trữ. Với thuật toán phục hồi dữ liệu tiên tiến được sử dụng, công cụ có thể khôi phục tập tin, thư mục, khôi phục tài liệu bị xóa khỏi Recycle Bin,...
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 152

🖼️ SoftAmbulance EFS Recovery Khôi phục tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance EFS Recovery là công cụ khôi phục file và thư mục mã hóa từ phân vùng NTFS một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

🖼️ SoftAmbulance Excel Recovery Tìm và khôi phục bảng tính Excel

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance Excel Recovery là công cụ được thiết kế để tìm và khôi phục bảng tính Microsoft Excel XLS (XLSX) một cách an toàn, không làm hỏng tập tin.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 164