🖼️ Stay Alive cho Android 1.93 Game nhập vai sinh tồn trên đảo quái vật

🖼️
  • Phát hành: Sponge Mobile
  • Stay Alive là một game nhập vai sinh tồn idle thú vị của Sponge Mobile. Nhiệm vụ của người chơi là chiến đấu và sống sót trên một hòn đảo đầy quái vật hung dữ.
  • android Version: 1.93