🖼️ AutoSleep cho iOS 6.3 Quản lý và theo dõi giấc ngủ tự động

🖼️
  • Phát hành: Tantsissa
  • AutoSleep tự động theo dõi giấc ngủ của bạn từ đồng hồ thông minh Apple Watch. Không cần nút nhấn hay bất cứ điều chỉnh gì, bạn chỉ cần đi vào giấc ngủ.
  • ios Version: 6.3.1