🖼️
🖼️
  • Twitch Web Hỗ trợ stream và xem video trực tuyến
  • Twitch là ứng dụng web có tính năng xem video trực tuyến dành cho cộng đồng game thủ. Ứng dụng này còn có nhiều tính năng hữu ích khác như bình luận, đăng ký kênh và xem lại các video đã phát.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️