🖼️
  • Growing Up

    Game mô phỏng cuộc đời của bạn
  • Growing Up là game mô phỏng cuộc sống chân thực, đưa bạn trải nghiệm một cuộc đời giả tưởng, từ lúc chập chững biết đi đến khi trưởng thành. Mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng đến tương lai của bạn.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️