🖼️ DJ Mixer HD cho iOS 1.1 Mix nhạc chuyên nghiệp trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Vincent Verweij
  • DJ Mixer HD cho iOS là công cụ mix nhạc 4-kênh có giá phải chăng dành cho iPad. DJ Mixer HD cho iOS hỗ trợ truy cập thư viện nhạc và AirPlay.
  • ios Version: 1.1
  • Đánh giá: 65
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 27.933