🖼️ TouchLocker 1.0 Khóa máy tinh tự động

🖼️
  • Phát hành: Zala Software
  • Công cụ TouchLocker sẽ giúp bạn khóa máy tính để bảo vệ dữ liệu hoặc tránh những cặp mắt tò mò chỉ bằng một cú nhấp đúp. Tiện dụng hơn, TouchLocker còn có khả năng khóa tự động.
  • windows Version: 1.0.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.041