QuickTime Converter

Tải về

3 (1) Dpsof Dùng thử 6.051 Dung lượng: 8,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT

QuickTime Converter là một công cụ mạnh mẽ và tuyệt vời để chuyển đổi QuickTime định dạng MOV, QT, MP4, M4V sang AVI, DivX, Xvid, MPEG2, MPEG2, VCD, SVCD, DVD.

Chương trình sử dụng bộ mã hóa nhanh và hệ thống giải mã để giảm bớt công việc chuyển đổi. Hỗ trợ chuyển đổi theo nhóm.

QuickTime Converter

Tính năng chính:

- Hỗ trợ chuyển đổi QuickTime định dạng MOV, QT, MP4, M4V.

- Chuyển đổi theo nhóm.

- Thay đổi tốc độ bit audio và video.

- Thay đổi khung hình và độ phân giải video.

- Chuyển đổi VCD/SVCD/DVD/AVI/DivX/XVid/MPEG1/MPEG2.

- Bao gồm tùy chọn NTSC hoặc PAL.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,1 MB
  • Lượt xem: 6.077
  • Lượt tải: 6.051
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT
Liên kết tải về
Link Download chính thức: