🖼️
  • Phát hành: Paul Hughes
  • Plug-in ClickToFlash có chức năng tự động chặn quảng cáo chạy bằng flash trên các trang web. Phiên bản chạy ổn định mới nhất của ứng dụng này là 1.5.4, phù hợp đối với hệ điều hành Mac OS X 10.4 đến 10.6.
  • mac Version: 1.5.4
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.346