🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Foxit Reader cho Linux Phần mềm đọc file PDF
  • Foxit Reader cho Linux 2.4.4.0910 là phần mềm đọc file PDF dành riêng cho hệ điều hành mã nguồn mở Linux với những tính năng cơ bản của 1 phần mềm xem file PDF.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️