🖼️
🖼️
  • Foxit PDF Reader cho Mac Đọc file PDF miễn phí cho Mac

  • Foxit PDF Reader cho Mac là ứng dụng đọc PDF trên hệ điều hành Mac vừa được Foxit Software phát hành, mang đến cho người dùng Mac nhiều tính năng tiện lợi để làm việc với file PDF.
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Foxit Reader cho Linux Phần mềm đọc file PDF

  • Foxit Reader cho Linux 2.4.4.0910 là phần mềm đọc file PDF dành riêng cho hệ điều hành mã nguồn mở Linux với những tính năng cơ bản của 1 phần mềm xem file PDF.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️