🖼️
  • Phát hành: byuu
  • higan là phần mềm giả lập Nintendo đa nền tảng, cho phép bạn chạy các trò chơi tương thích với Famicom, Super Famicom, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Game Boy, Nintendo, Nintendo DS, BS-X Satellaview và Sufami Turbo. Nó đi kèm với rất nhiều lựa chọn tiện lợi để trải nghiệm chơi game Nintendo trên máy tính của bạn trở nên thú vị và dễ dàng hơn.
  • windows Version: 1.06
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 312