🖼️
 • Phát hành: Mega Limited
 • Ứng dụng MEGAsync 4.3.0 giúp người dùng đồng bộ các thư mục với dữ liệu lưu trữ trực tuyến trên MEGA trong chế độ ngầm, có thể sao lưu dự phòng các file và thư mục quan trọng nhất lên dịch vụ lưu trữ trực tuyến này.
 • windows Version: 4.3.3
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.439
🖼️
 • Phát hành: Mega Limited
 • MEGAsync cho Mac 4.3.3 giúp người dùng đồng bộ hóa, lưu trữ dữ liệu trên Mega và giúp họ quản lý chúng dễ dàng ngay tại thanh menu trạng thái trên hệ thống.
 • mac Version: 4.3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 259