🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Mozilla Firefox cho Linux Trình duyệt web cho Linux

  • Mozilla Firefox 125 là một trình duyệt web nhanh, đầy đủ tính năng. Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa...
  • Xếp hạng: 4 45 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Utilu Mozilla Firefox Collection Bộ sưu tập các phiên bản Firefox và add-on

  • Utilu Mozilla Firefox Collection là một tiện ích được phát triển bởi Utilu có chứa nhiều phiên bản của trình duyệt web miễn phí Mozilla Firefox, chạy độc lập để có thể sử dụng cùng một lúc. Điều này rất hữu ích cho các nhà phát triển web muốn kiểm tra trang web của mình trong những phiên bản Mozilla Firefox khác nhau.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Firefox Beta cho Android Trình duyệt Firefox Beta cho Android

  • Mozilla mới đây đã ra mắt Firefox beta 68.6 dành cho Android với một hệ thống đóng gói ứng dụng đặc biệt. Hệ thống này có thể giúp những app cài từ Firefox Marketplace tồn tại, hoạt động như một ứng dụng Android bình thường và độc lập với trình duyệt...
  • Xếp hạng: 3 11 Phiếu bầu