StatPlus Portable 2008

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 17,2 MB
  • Lượt xem: 507
  • Lượt tải: 501
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
Giới thiệu

StatPlus Portable 2008 là phần mềm phân tích dữ liệu mạnh mẽ và đầy đủ các tính năng. Chương trình này có thể thực hiện tất cả các dạng phân tích, từ phân tích cơ bản cho đến phân tích phức tạp như GLM ANOVA, phân tích Probit và phân tích hình vuông Latin. Nhận các kết quả chính xác, phù hợp với ISO bất kì khi nào bạn thực hiện phân tích. StatPlus đạt chuẩn và tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ISO như ISO2602:1980, ISO 2854:1976, và ISO 3207:1975.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.