Windows Password Reset Professional

Tải về
1 (1) PassKiller Software Dùng thử 1.902 Dung lượng: 2,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

Windows Password Reset Professional là một phần mềm khôi phục mật khẩu cho hệ điều hành Windows đơn giản trong sử dụng và an toàn cao, phần mềm này có thể giúp các doanh nghiệp thiết lập lại các Windows đã mất hoặc bị quên, mật khẩu quản trị viên Windows, mật khẩu người dùng và mật khẩu khách. Với công cụ khôi phục mật khẩu tin cậy này, bạn có thể truy cập một cách dễ dàng và tăng được độ bảo mật cho máy tính bằng cách burn một mật khẩu CD/DVD khởi động hoặc USB flash.

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 1.921
  • Lượt tải: 1.902
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT