AndGuard Pro for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 390 KB
  • Lượt xem: 320
  • Lượt tải: 319
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Giới thiệu

AndGuard Pro là ứng dụng chặn quảng cáo và ứng dụng bảo mật dành cho người dùng Root.

AndGuard Pro hỗ trợ cả chặn Hostname và Iptables cho bảo vệ tối đa từ các trang web nguy hiểm. Hãy chắc chắn rằng trong ROM của bạn đã có Busybox và Iptables trước khi cài đặt ứng dụng (CM6/7 ROM thường có theo mặc định).

AndGuard Pro for Android

Nếu bạn gặp vấn đề trong khi làm việc với AndGuard, cài đặt và chạy Busybox bằng cách tắt Stericson khỏi Android Market. Ứng dụng miễn phí này sẽ đảm bảo việc bạn sẽ có được phiên bản mới nhất của được cài đặt Busybox chính xác trên hệ thống.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: