Annotation Edit

Tải về
3 (1) zeitAnker Dùng thử 406 Dung lượng: 12,8 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

zeitAnker Annotation Edit đưa ra cho bạn một giao diện tinh vi để có thể chỉ định và làm phụ đề cho video và audio trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, chương trình này cũng được phát triển các kỹ thuật không có ở các chương trình khác, giúp bạn có được một sản phẩm gọn gang và có thể mở rộng được.

Phiên bản mới này có:

• Nhập Cavena (.890) đã được sửa lại.

• File lưu có thể hiển thị các mở rộng, tiêu đề bài hát được gợi ý theo tên file.

• Thêm Import DKS (.dks), MPL2 (.mpl), JacoSub (.joss). JacoSub italics cũng được hỗ trợ.

• Chuyển đổi thời gian dễ dàng hơn giữa các tiêu đề với giá trị bắt đầu và kết thúc.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 12,8 MB
  • Lượt xem: 416
  • Lượt tải: 406
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: