Computer Inspector 6.3 Quản lý các ứng dụng trong hệ thống

Tải về
4,5 (2) Topdownloads Network Dùng thử 2.965 Dung lượng: 8,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP

Computer Inspector là một tiện ích nhằm phân tích và cảnh báo cho bạn những phần mềm không chính thức đã được cài đặt trong máy bạn. Computer Inspector chỉ ra những ứng dụng đang chạy trong process của máy tính cùng những chi tiết về phần mềm đó, những ứng dụng không rõ ràng sẽ được đánh dấu để bạn dễ nhận biết. Những thông tin đó có được nhờ một cơ sở dữ liệu những phần mềm nguy hiểm được trang bị cho Computer Inspector.

Phần mềm này cũng cho phép bạn loại bỏ các virus kiểu BHOs, spyware, aware v.v... và bạn có thể quản lý những ứng dụng nào được khởi động cùng Windows.

Tổng hợp


4,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 6.3
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,1 MB
  • Lượt xem: 3.078
  • Lượt tải: 2.965
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm