CDEdit 1.14

Link Download CDEdit chính:
🖼️
🖼️
  • Fly DVD Copier 4.9

  • Fly DVD Copier chỉ có đúng 2 chức năng chính là sao chép nội dung của đĩa DVD này sang đĩa DVD khác và chép DVD vào đĩa cứng nhưng vẫn giữ nguyên mọi tính năng như thuyết minh, phụ đề.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Free ISO Burner wizard

  • Free ISO Burn Wizard là một trình ghi file ảnh ISO vào đĩa CD, DVD với các tính năng tuyệt vời và dễ sử dụng. Sau khi ghi đĩa, trình ghi sẽ kiểm tra dữ liệu bằng văn bản để đảm bảo tính xác thực của thông tin và tiện ích.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Wondershare Streaming Audio Recorder Phần mềm ghi âm mạnh mẽ

  • Wondershare Streaming Audio Recorder là giải pháp hoàn hảo, cung cấp cho bạn mọi công cụ cần thiết để ghi âm và lưu trữ bài hát ưa thích, chương trình radio và bất cứ thứ gì khác đang được phát trực tuyến.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm ghi đĩa